Kolejny etap rekrutacji

środa, 11 lipca 2018
Drukuj

KOLEJNY ETAP REKRUTACJI
DO SZKÓŁ POWIATU MYŚLENICKIEGO!!!

11 lipca 2018 r. –  18 lipca 2018 r.

ABSOLWENCI KLAS TRZECICH ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

ZAPRASZAMY!

 

Absolwenci gimnazjów, którzy do chwili obecnej nie zostali przyjęci do branżowej szkoły I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca trwa do
21 sierpnia 2018 r., przy czym wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w terminie od 11 do 18 lipca 2018 r.

Kandydaci składają w wybranej szkole następujące dokumenty:

- podanie,

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie  zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  (dotyczy ubiegających się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).

Wykaz szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki, które dysponują wolnymi miejscami:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
ul. Szkolna 34, tel. 12 273 20 08

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu, tel. 18 268 20 20

Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach,
ul. Żeromskiego 17, tel. 12 372 00 40

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8,
tel. 12 274 00 70

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3 Maja 97b,
tel. 12 272 01 18

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, ul. Szkolna 20a,
tel. 12 271 01 85

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnej tury rekrutacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście w sekretariatach w/w szkół.

ZAPRASZAMY!